Nieuwe gebruiker

Om een account aan te kunnen maken, hebben wij de volgende gegevens nodig: (* = verplicht)

(ter verificatie)
(handelsnaam)
conform KvK, indien afwijkend van handelsnaam (indien van toepassing)
Adres zoals het bij KvK staat vermeld
Telefoon/Mobiel: minimaal 1 telefoonnummer vermelden
(verplicht indien uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel)
(invullen indien er meerdere vestigingen zijn)

Gebruiksovereenkomsten worden gesloten tussen de gemeente Amsterdam en u zelf.

Gebruiksovereenkomsten worden gesloten tussen de gemeente Amsterdam en de organisatie.